Kto sme

SloMSA

Slovenská asociácia študentov medicíny je mimovládna nezisková organizácia združujúca a zastupujúca študentov medicíny slovenských lekárskych fakúlt.