Kto sme

SloMSA

Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA) je mimovládna nezisková organizácia združujúca a zastupujúca študentov medicíny slovenských lekárskych fakúlt.