Exekutívna rada

?

NEOBSADENÉ

Marek Pavlišín

PREZIDENT
President

?

NEOBSADENÉ

Laura Banovčanová

VICEPREZIDENTKA PRE INTERNÉ ZÁLEŽITOSTI
Vice President for Internal Affairs - VPI

?

NEOBSADENÉ

Pavol Vigláš

VICEPREZIDENT PRE EXTERNÉ ZÁLEŽITOSTI
Vice President for External Affairs - VPE

?

NEOBSADENÉ

VICEPREZIDENT PRE BUDOVANIE KAPACÍT
Vice President for Capacity Building - VPCB

?

NEOBSADENÉ

HOSPODÁR
Treasurer

Národní koordinátori

?

Lucia Hrabovecká

NÁRODNÁ KOORDINÁTORKA PRE SEXUÁLNE A REPRODUKČNÉ ZDRAVIE A PRÁVA VRÁTANE HIV&AIDS
National Officer on Sexual and Reproductive Health and Rights Including HIV&AIDS

?

Tomáš Petras

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PRE VZDELÁVANIE V MEDICÍNE
National officer on Medical Education

?

Tomáš Šišmiš

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PRE VEREJNÉ ZDRAVIE
National Public Health Officer - NPO

?

Jana Eštoková

NÁRODNÁ KOORDINÁTORKA PRE VÝSKUMNÉ STÁŽE
National Officer on Research Exchange

?

Jakub Lenčéš

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PRE STÁŽE PRE PRICHÁDZAJÚCICH ŠTUDENTOV
National Exchange Officer for Incomings

?

Boris Ďuran

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR PRE STÁŽE PRE ODCHÁDZAJÚCICH ŠTUDENTOV
National Exchange Officer for Outgoings

?

Ester Tomajková

NÁRODNÁ KOORDINÁTORKA PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A MIER
National Officer on Human Rights and Peace