Náš tím

Spoznaj študentov, ktorí sa starajú o chod SCORE na národnej a lokálnej úrovni.

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom mailu.

?

Jana Eštoková

Národný koordinátor pre výskumné stáže
NORE

?

Kristína Vargovčíková

LORE SMMK

?

Milan Tran

LORE SM SZU

?

Monika Godovičová

LORE BSM

?

Miloslava Tuptová

LORE MKM