Náš tím

Spoznaj študentov, ktorí sa starajú o chod SCORE na národnej a lokálnej úrovni.

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom mailu.

?

Jana Eštoková

Národný koordinátor pre výskumné stáže
NORE

?

Kristína Vargovčíková

Spolok medikov mesta Košice
SMMK

?

Milan Tran

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity
SM SZU

?

Adriána Koleková

Bratislavský spolok medikov
BSM

?

Miloslava Tuptová

MKM