SCORE - Výskumné stáže

SCORE alebo Stála komisia pre výskumné stáže v súčasnosti pozostáva z viac ako 80 aktívnych Národných členských organizácií (NMOs), ponúkajúc cez 3500 výskumných projektov pre približne 2500 študentov medicíny 1.-6. ročníka lekárskej fakulty.

Vznikla v roku 1991 a odvtedy dáva príležitosť študentom medicíny  zlepšiť si svoje výskumné znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach výskumu, podľa vlastného záujmu.

Uvedomuje si, že výskum je nevyhnutný pre rozvoj medicíny  a vďaka inovatívnym metódam v diagnostike a liečbe je na prvom mieste v zlepšovaní jej kvality.