Náš tím

Spoznaj študentov, ktorí sa starajú o chod SCOPE na národnej a lokálnej úrovni.

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom mailu.

?

Boris Ďuran

NEO-out

?

Jakub Lenčéš

NEO-in

?

Hamid Himat

NEO-Out Assistant

?

Zuzana Velická

LEO-out BSM

?

Martina Lovčičanová

LEO-in BSM

?

Samuel Kapustík

LEO SM SZU

?

Nicole Hudoba

LEO MKM

?

Karol Samek

LEO SMMK