Náš tím

Spoznaj študentov, ktorí sa starajú o chod SCOPE na národnej a lokálnej úrovni.

Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom mailu.

?

Boris Ďuran

NEO - Out

?

Hamid Himat

NEO - Out Assistant

?

Jakub Lenčéš

NEO - In

?

Eva Ester Ferjová

NEO - In Assistant

?

Zuzana Velická

LEO - Out BSM

?

Martina Lovčičanová

LEO - In BSM

?

Ľuboš Kasanický

LEO SM SZU

?

Nicole Hudoba

LEO MKM

?

Karol Samek

LEO SMMK