SCOPE - Profesionálne stáže

SCOPE si kladie za cieľ poskytnúť všetkým študentom príležitosť dozvedieť sa viac o globálnom zdraví, a to čiastočne vďaka tomu, že tieto výmeny sú akreditované lekárskymi fakultami po celom svete. Výmenný program SCOPE je kvalitný vzdelávací a kultúrny zážitok organizovaný výlučne študentmi medicíny za pomoci ich lekárskych fakúlt.