SCORE

Úvod

SCORE alebo Stála komisia pre výskumné stáže v súčasnosti pozostáva z viac ako 80 aktívnych Národných členských organizácií (NMOs), ponúkajúc cez 3500 výskumných projektov pre približne 2500 študentov medicíny 1.-6. ročníka lekárskej fakulty.

Vznikla v roku 1991 a odvtedy dáva príležitosť študentom medicíny  zlepšiť si svoje výskumné znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach výskumu, podľa vlastného záujmu.

Uvedomuje si, že výskum je nevyhnutný pre rozvoj medicíny  a vďaka inovatívnym metódam v diagnostike a liečbe je na prvom mieste v zlepšovaní jej kvality.

Ciele

Zabezpečiť výskumné projekty pre študentov medicíny v rôznych krajinách sveta aby mohli úspešne dosiahnuť nasledujúce body:

  1. Vybrať si projekt podľa svojich osobných záujmov a následne sa vzdelávať v danej oblasti.
  2. Oboznámiť sa so základnými princípmi medicínskeho výskumu.
  3. Rozšíriť si obzory a zažiť rôzne systémy zdravotníctva, rôzne štandardy etiky vo výskume, vzdelávaní a liečbe.
  4. Zlepšiť si akademickú kvalitu životopisu a dosiahnuť praktické a teoretické znalosti, z ktorých bude následne benefitovať.
  5. Zabezpečiť kolaboráciu s lekárskymi fakultami, výskumnými inštitúciami a študentmi z celého sveta za účelom zdieľania nových a zaujímavých výskumov.

SCORE

Externí partneri, ktorí uznávajú vysokú kvalitu stáží a ich profesionalitu sú

  • The World Federation of Medical Education (WFME)
  • The World Organization of Family Doctors (WONCA)
  • The Federation of European Neuroscience Societies (FENS)

SCORE

Kontakt

Keď sa chcete dozvedieť viac o stážach, pridajte sa do Facebookovej skupiny cez tento link.

Ako SCORE výmenné zahraničné stáže fungujú?