Tréningová divízia

Úvod

Jej poslaním je vytvárať tréningové príležitosti, tak aby študenti získavali soft-skillové schopnosti, humanitné hodnoty alebo zložitejšie vedomosti a zručnosti, ktoré nie sú súčasťou vysokoškolských curricul. Nemusia sa nutne týkať medicíny, ide aj o často banálne veci, ktoré ale môžu výrazne ovplyvniť, aký lekári z nás budú a teda aj celé zdravotníctvo.

Neustále dochádza k vytváraniu nových tréningových programov podľa aktuálnych potrieb. Jednotlivé tréningy sa uskutočňujú ako súčasť medzinárodných podujatí (pred Európskym regionálnym stretnutím EuRegMe (European Regional Meeting) a celosvetovými valnými zhromaždeniami pre-GA (pre general assembly)) alebo samostatne počas tréningových podujatí (Sub-Regional training workshops (SRTs), SCORP camp).

Medzinárodné TRÉNINGY V RÁMCI IFMSA

Umožňujú rozšíriť si vedomosti a získať globálny pohľad na problematiku ľudských práv a lepšie nás pripraviť na množstvo rôznych situácií, ktorými budeme musieť čeliť nielen ako budúci lekári, ale hlavne ako ľudia. SCORP zdôrazňuje aktuálnosť ochrany ľudských práv a šírenia povedomia o problémoch spojených s ich porušovaním, s ktorým sa, nanešťastie, denne môže každý z nás stretnúť. Medzinárodné tréningové podujatia prinášajú však omnoho viac! A to v podobe priateľov z celého sveta a nenahraditeľných spomienok.

TNHRT

Training New Human Rights Trainers

Workshop na vybudovanie základne trénerov, ktorí pracujú na zvýšení povedomia o dôležitosti ľudských práv nielen medzi študentami medicíny a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj žiakmi stredných škôl. V tomto workshope vedenom skúsenými IFMSA trénermi dostanete základy viacerých oblastí, v ktorých SCORP pôsobí a takto budete môcť odštartovať svoju kariéru trénera ľudských práv.

ITDM

International Training on Disaster Medicine

Poskytuje účastníkom základné vedomosti a úvod do špecializácie medicíny katastrof (napr. triáž pacientov, hromadné nešťastia, obmedzené zdroje, či už personálne alebo nedostatok pomôcok) a humanitárnej pomoci. Tréningové materiály tohto workshopu sú vypracované v spolupráci s viacerými medzinárodnými inštitúciami a organizáciami aktívnymi v oblasti medicíny katastrof. Súčasťou sú aj rôzne diskusie, výmena zážitkov a informácii o tejto problematike medzi študentmi z celého sveta.

HRMP

Human Rights for Medical Practitioners

Workshop zameraný na aplikované ľudské práva pre budúcich zdravotníckych pracovníkov. Je založený na 3 pilieroch, a to etika, diskriminácia a humanitárne právo, ktoré po absolvovaní workshopu budú vedieť účastníci uplatniť počas svojej praxe vo vzťahu k pacientom aj spolupracovníkom. Spája vedomosti o ľudských právach (TNHRT) a aplikuje ich na každodenné situácie v zdravotníctve a lekárskej praxi.

HCiD

Healthcare in Danger

Trojdňový workshop zameraný na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravotnej starostlivosti v oblastiach s ozbrojenými konfliktami, ale aj v mierových podmienkach. Workshop detailnejšie rozoberá útoky na zdravotníckych pracovníkov, inštitúcie a systém poskytovania zdravotnej starostlivosti v rôznych perspektívach. Ide o interaktívny seminár plný simulácii, debát a konzultácií, ktoré vedú k vybudovaniu základných vedomostí o nástrahách na zdravotníctvo, ako im predchádzať a čo robiť počas útokov.

tdmt

Training Disaster Medicine Trainers

Viacdňový workshop zameraný na medicínu katastrof, ktorý organizuje IFMSA v spolupráci s univerzitným akademických centrom CRIMEDIM. Tento tréning sa organizuje len raz do roka a pozostáva z viacerých častí, vrátane online vzdelávania a prezenčného kurzu priamo v Talianskej inštitúcii CRIMEDIM. Tréneri, ktorí absolvujú TdMT sa stanú certifikovanými trénermi v oblasti medicíny katastrof a následne môžu organizovať tréningy ITDM, ktoré sme predstavili vyššie. 

Building

Budovanie

Neustále dochádza k vytváraniu nových tréningových programov podľa aktuálnych potrieb. Jednotlivé tréningy sa uskutočňujú ako súčasť medzinárodných podujatí (pred Európskym regionálnym stretnutím EuRegMe (European Regional Meeting) a celosvetovými valnými zhromaždeniami pre-GA (pre general assembly)) alebo samostatne počas tréningových podujatí (Sub-Regional training workshops (SRTs), SCORP camp).

Tréningová divízia

Kontakt

Keď sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných aktivitách Tréningovej divízie, kliknite na tento link, ktorý vás zavedie na stránku IFMSA.