SCOME

Úvod

Vzdelávanie v medicíne by malo byť v záujme budúcich lekárov a všetkých pracovníkov v zdravotníctve, pretože práve vzdelávanie zlepšuje kvalitu vykonávania ich budúcej praxe, a teda zlepšuje kvalitu zdravotníctva. Mnohými projektovými aktivitami, kampaňami, advokovaním a tréningami sa Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne (Standing Committee On Medical Education) podieľa na zlepšovaní kvality vzdelávania v medicíne poskytovaním praktického vzdelávania zručností, osvetou študentov zdravotníckych profesií, presadzovaním názorov na potrebných miestach, a v neposlednom rade vzdelávaním budúcej generácie lídrov.

SCOME

Naša vízia

Študenti medicíny získajú optimálny profesionálny rozvoj a sebarozvoj na dosiahnutie ich plného potenciálu budúcich lekárov pre lepšie zdravotníctvo.

SCOME

Naša misia

Naša misia je byť oporou študentov, v ktorej môžu prispieť k rozvoju vzdelávania v medicíne. Študenti sa o vzdelávaní v medicíne dozvedajú viac, aby ho zlepšili, no aby z neho mali aj úžitok na osobnej a profesionálnej úrovni.

Projekty

surgical suturing

Chirurgické šitie

Jedna z najobľúbenejších aktivít, kde trénovaní študenti učia základy chirurgického šitia, používanie základných chirurgických nástrojov, základné techniky a typy stehov v chirurgii.

Physiological seminar

Fyziologický seminár

Tento kurz dáva študentom možnosť vyskúšať si praktické zručnosti, ako napríklad odber krvi alebo meranie krvného tlaku a iné.

laparoscopy course

Kurz laparoskopie

Hlavným cieľom kurzu je oboznámiť sa so základnými inštrumentmi, naučiť sa ich správne používať a získať zručnosti pohybu a vnímania vzdialenosti objektov na monitoroch.

Let’s break the silence

Kurz posunkového jazyka

Kurzy posunkového jazyka, ktoré sú zamerané hlavne na terminológiu pre budúcich lekárov a obsahujú aj základy bežnej komunikácie.

Gynecological workshop

Gynekologický workshop

Vytrénovaní študenti učia o základoch gynekológie a pôrodníctva. Workshop je rozdelený do dvoch častí, v prvej sú základy gynekológie a v druhej základy pôrodníctva, kde si účastníci môžu na simulátore vyskúšať rôzne typy pôrodov.

Internal propedeutics workshop

Workshop internej propedeutiky

Na tomto workshope internisti zrekapitulujú základy internej propedeutiky – správne odoberanie anamnézy a korektné fyzikálne vyšetrenie rôznych kazuistík.

ECG workshop

EKG workshop

Tento workshop je rozdelený na dve časti, v prvej kardiológ prejde s účastníkmi základy fyziológie a patológie srdca, hodnotenie EKG záznamu a terapiu. V druhej časti sú účastníci rozdelení do skupín, kde sami vyhodnocujú EKG záznam, ktorý si potom s lekárom zrekapitulujú.

Radiodiagnostic workshop

Rádiodiagnostický workshop

Na tomto workshope lekár – rádiológ prejde základy rádiodiagnostiky, kde sú neskôr účastníci vyzvaní určiť diagnózu zo záznamov RTG, CT, MRI a USG.

First aid course

Kurz prvej pomoci

Na tomto kurze učia tréneri prvej pomoci študentov medicíny základy laickej prvej pomoci na rôznych kazuistikách. Okrem trénovania medikov predstavujú tréneri prvú pomoc aj na stredných školách.

Medical olympics

Medická olympiáda

Tímy účastníkov súťažia v rôznych oblastiach medicíny, ako chirurgické šitie, prvá pomoc, ošetrovateľstvo, mikrobiológia, histológia, interná medicína či rádiológia. Umiestnené tímy vyhrávajú aj vecné ceny.

Tea evenings

Čajové večery

Debaty s lekármi z rôznych špecializácií o ich každodennom živote v úlohe lekára, motivácii na štúdium medicíny, ale aj rôznych iných témach.

MEDgames

MEDgames

MedGames je súťaž, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť praktické zručnosti budúcich lekárov. Nie je len súťažou znalostí z medicínskych disciplín, ale aj tímovej práce a ďalších aspektov. Študenti majú možnosť vyskúšať si to najdôležitejšie – správne a rýchlo sa rozhodovať v simulovaných situáciách pod dozorom odborníkov. Súťaž sa odohráva priamo v nemocnici a je sprístupnené verejnosti.

Dr. house

Dr. House

Projekt organizovaný pre študentov 4.-6. ročníka medicíny na zdokonalenie klinických vedomostí do budúceho povolania. Ako predlohu používame známy seriál Dr.House počas ktorého doktor zasahuje do deja a vysvetľuje nedokonalosti v tomto seriáli.

SCOME

Kontakt

Keď sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných aktivitách SCOME , kliknite na tento link, ktorý vás zavedie na SCOME stránku IFMSA. Taktiež sa môžete pridať do Facebookovej skupiny cez tento link.