SCOPE

Úvod

Samotný vznik IFMSA (The International Federation of Medical Students Associations) bol spojený s cestovaním študentov medicíny do zahraničia za účelom získavania ďalších vedomostí. V roku 1952 takto vycestovalo 463 študentov. Dnes je to ročne viac ako 13 000 študentov z takmer celého sveta, ktorí cestujú tak ako onedlho vycestujete aj Vy. Účelom stáži je zlepšenie globálneho zdravia, interkultúrneho porozumenia, nadobudnutie neoceniteľných praktických skúsenosti a spolupráca medzi študentmi medicíny a zdravotníckymi pracovníkmi. V dnešných časoch keď už môže cestovať každý, je veľmi dôležitý medzikultúrne porozumenie a vzájomný rešpekt, možno viac ako kedykoľvek predtým.

SCOPE si kladie za cieľ poskytnúť všetkým študentom príležitosť dozvedieť sa viac o globálnom zdraví, a to čiastočne vďaka tomu, že tieto výmeny sú akreditované lekárskymi fakultami po celom svete. Výmenný program SCOPE je kvalitný vzdelávací a kultúrny zážitok organizovaný výlučne študentmi medicíny za pomoci ich lekárskych fakúlt.

Hlavné témy, ktorým sa SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) venuje:

  1. Zvýšiť mobilitu a rozšíriť horizont študentov medicíny na celom svete
  2. Poskytovať študentom medicíny rovnaké šance zúčastniť sa na profesionálnej zahraničnej stáži bez ohľadu na subjektívne, geografické, politické, finančné, sexuálne, kultúrne alebo náboženské pozadie.
  3. Poskytnúť študentom medicíny možnosť zažiť zdravotnú starostlivosť v inej kultúre s rôznymi zdravotnými a vzdelávacími systémami. Naučiť sa, ako majú rozdiely v kultúre a domnienkach vplyv na zdravotnícky systém.
  4. Vytvoriť pre študentov medicíny možnosti dozvedieť sa o globálnych zdravotných problémoch, primárnych zdravotných problémoch, základnej epidemiológii hostiteľskej krajiny a ako sa líši od ich domovskej krajiny.
  5. Prispievať k vzdelávaniu budúcich zdravotníckych pracovníkov s globálnou víziou a prispievať k osobnému rozvoju, samostatnosti, otvorenosti študentov medicíny, aby sa stali budúcimi zdravotníckymi profesionálmi.
  6. Poskytnúť študentom možnosť zlepšiť si svoje lekárske vedomosti, svoju víziu o zdravotných problémoch a svoje praktické znalosti v závislosti od predpisov hostiteľskej krajiny.
  7. Uľahčiť spojenie medzi študentmi medicíny a inými zdravotníckymi pracovníkmi. Poskytnúť platformu pre budúcu spoluprácu medzi študentmi medicíny medzi sebou navzájom a so zdravotníckymi pracovníkmi na celom svete.
  8. Udržiavať cenovo dostupné odborné výmenné kurzy prostredníctvom svojho riadiaceho orgánu s cieľom zabezpečiť, aby sa študenti medicíny v rámci národných členských organizácií mohli zúčastňovať na výmenách s minimálnym finančným zaťažením.
  9. Zabezpečiť, aby si študenti boli vedomí etických aspektov týkajúcich sa ich výmeny, aby sa zabezpečilo, že záťaž pre spoločnosť, pacientov, zdroje a systém zdravotnej starostlivosti je čo najmenší.

SCOPE

Kontakt

Keď sa chcete dozvedieť viac o stážach, pridajte sa do Facebookovej skupiny cez tento link.

Ako SCOPE výmenné zahraničné stáže fungujú?