SCORP

Úvod

Stála komisia pre ľudské práva a mier (Standing committee on Human Rights and Peace) spája študentov, ktorí sa snažia vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých a podporovať mierovú spoluprácu. Naša práca je založená na vzájomnom rešpekte, medzinárodnej, medzikultúrnej a medziľudskej solidarite. Je zodpovednosťou každého z nás ochraňovať rovnaké uplatnenie ľudských práv u každého človeka (vrátane študentov medicíny, zdravotníkov, pacientov), pretože len tak vytvoríme plnohodnotný priestor na život. Našim cieľom je podporiť a motivovať medikov, aby aktívne chránili ľudské práva, šírili osvetu a podporovali mierové prostredie.

Scorp

Naša vízia

Víziou SCORP-u je mierumilovná spoločnosť, v ktorej všetci jedinci majú úplný a rovnocenný prístup k ich ľudským právam, kde sa na nikoho nezabúda, kde hlavnou prioritou sú ľudia v najväčšej núdzi a kde celá spoločnosť, vrátane študentov medicíny a zdravotníckych pracovníkov, jednotne podporuje zraniteľné skupiny.

Scorp

Naša misia

Našim cieľom je podporiť a motivovať medikov, aby aktívne chránili ľudské práva, šírili osvetu a podporovali mierové prostredie.

Scorp

Aktivity

 • Podpora marginalizovaných skupín a zraniteľných (aktivity pre deti v detských domovoch a krízových centrách pre rodiny s deťmi, projekty na odhalenie domáceho násilia z pozície lekára, aktivity spojené s problematikou bezdomovectva vrátane pravidelného ošetrovania ľudí bez domova a iné)
 • Osvetové akcie (ekológia a ochrana životného prostredia ako recyklácia oblečenia, podpora postavenia žien nielen v medicíne, panelové diskusie, spolupráca s inými stálymi komisiami, etika v medicíne a manažment krízových situácii a katastrof )
 • Medzinárodná spolupráca so študentmi medicíny z celého sveta (propagácia a účasť na medzinárodných tréningových podujatiach, regionálnych meetingoch a celosvetových valných zhromaždeniach IFMSA)

Scorp

Kontakt

Keď sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných aktivitách SCORPu, kliknite na logo.

Ak chcete pravidelne dostávať informácie o medzinárodných možnostiach a aktivitách SCORPu, pridajte sa na emailový list zaslaním prázdneho emailu.

Taktiež sa môžete pridať do Facebookovej skupiny.

Miľníky

 • Prvý SCORP camp

  • Medzinárodné tréningové letné podujatie, ktoré bolo vytvorené v tom čase Európskou regionálnou asistentkou pre ľudské práva a mier Monikou Szamosovou v januári 2013.
  • Prvý SCORP camp sa konal 25.-30-augusta 2014 v Bratislave, kde sa založila táto medzinárodná tradícia SCORP campu a odvtedy sa koná každý rok.
  • Nasledujúce ročníky vskutku precestovali celý svet - SCORP camp sa dostal do Jordánska, Švédska, Litvy, Kolumbie, Českej republiky alebo Turecka.
  • SloMSA mala svojich zástupcov aj v medzinárodných štruktúrach SCORPu, konkrétne v SCORP International Team-e (tím študentov, ktorý koordinuje aktivity SCORP-u medzinárodne) a aj v IFMSA Team of Officials(tím študentov, ktorý koordinuje aktivity IFMSA).
  • Monika Szamosová

   • SCORP Regional Assistent for Europe 2011/2013
   • Directoron Human Rights and Peace 2013/2014 (SCORP D)
   • Pozícia ,,Director on Human Rights and Peace'' je jedna z dvoch najvyšších funkcií v rámci medzinárodnej štruktúry SCORPu
   • Director je zároveň členom IFMSA Team of Officials, tímu funkcionárov IFMSA, ktorí sú zodpovední za manažment a koordináciu všetkých záujmových oblastí IFMSA.
    SCORP Director je zodpovedný za vnútornú medzinárodnú koordináciu SCORPu ako stálej komisie IFMSA, manažuje svoj medzinárodný tím (SCORP International Team),pripravuje a organizuje SCORP sessions na IFMSA General Assembly, koordinuje vzdelávacie aktivity a podujatia SCORP na celom svete.

   • SCORP Director je zodpovedný za vnútornú medzinárodnú koordináciu SCORPu ako stálej komisie IFMSA, manažuje svoj medzinárodný tím (SCORP International Team),pripravuje a organizuje SCORP sessions na IFMSA General Assembly, koordinuje vzdelávacie aktivity a podujatia SCORP na celom svete.

  • Marián Sedlák

   • SCORP General Assistant 2015/2016
   • Liaison Officer for Human Rights and Peace Issues 2016/2018
   • Pozícia ,,Liaison Officer for Human Rights and Peace Issues'' (LRP) je vlastne dvojička SCORP Directora, jedna z dvoch najvyšších funkcií v rámci medzinárodnej štruktúry SCORPu.
   • LRP je zároveň členom IFMSA Team of Officials.
   • LRP je zodpovedný za vonkajšiu komunikáciu a spoluprácu s partnermi IFMSA v oblasti ľudských práv a mieru.
   • LRP je vonkajšia tvár IFMSA v svojej oblasti, v mene IFMSA navštevuje medzinárodné stretnutia, prezentuje názory SCORPu na stretnutiach a v médiách, s partnermi spolupracuje na vytváraní vyhlásení a politík, je členom medzinárodných pracovných skupín a interne v IFMSA koordinuje prácu na policy dokumentoch a externých vzdelávacích materiáloch.
  • Oficiálny vznik SCORPu v SloMSA

   • Ako stála komisia (SC) SCORP vznikol oficiálne v štruktúre SloMSA v októbri 2015 na 45. Valnom zhromaždení vo Vrútkach.
   • Prvým národným koordinátorom pre ľudské práva a mier (ktorého úlohou je komunikovať so všetkými lokálnymi klubmi na Slovensku a s členmi medzinárodného tímu, koordinovať národné projekty) sa v tom čase stala Betina Renczésová.

  Projekty

  Projekty

  Podpora marginalizovaných skupín a zraniteľných

  Aktivity pre deti v detských domovoch a krízových centrách pre rodiny s deťmi, projekty na odhalenie domáceho násilia z pozície lekára, aktivity spojené s problematikou bezdomovectva vrátane pravidelného ošetrovania ľudí bez domova a iné.

  Projekty

  Osvetové akcie

  Ekológia a ochrana životného prostredia ako recyklácia oblečenia, podpora postavenia žien nielen v medicíne, panelové diskusie, spolupráca s inými stálymi komisiami, etika v medicíne a manažment krízových situácii a katastrof.

  Projekty

  Medzinárodná spolupráca so študentmi medicíny z celého sveta

  Propagácia a účasť na medzinárodných tréningových podujatiach, regionálnych meetingoch a celosvetových valných zhromaždeniach IFMSA.

  SCORP

  Kontakt

  Keď sa chcete dozvedieť viac o medzinárodných aktivitách SCORPu, kliknite na tento link, ktorý vás zavedie na SCORP stránku IFMSA. Taktiež sa môžete pridať do Facebookovej skupiny cez tento link.