Stála komisia pre podporu trénerov

TRÉNINGOVÁ DIVÍZIA

Jej poslaním je vytvárať tréningové príležitosti, tak aby študenti získavali soft-skillové schopnosti, humanitné hodnoty alebo zložitejšie vedomosti a zručnosti, ktoré nie sú súčasťou vysokoškolských curricul.

Nemusia sa nutne týkať medicíny, ide aj o často banálne veci, ktoré ale môžu výrazne ovplyvniť, aký lekári z nás budú a teda aj celé zdravotníctvo.